Event

Call of Duty: Modern Warfare - Double Shot League Warzone edition!

Event date
18 Jul 2020 14:00 CET
Game
Call of Duty: Modern Warfare
Prize pool
€1500,-

Nederlands

De scores moeten doorgegeven worden via een screenshot van jouw scherm. Bewerkte screenshots zullen niet worden geaccepteerd.

Teams kunnen niet van team veranderen tijdens het toernooi.

Hackers en elke andere vorm van valsspelen zal resulteren in een diskwalificatie.

Twijfelachtige teams zullen worden gecontroleerd via Codtracker. Indien nodig zal er videoproof gevraagd worden van gameplay.

English

Scores must be submitted with valid screenshots. Edited screenshots will not be accepted.

Teams can't make a roster change during the tournament.

Hackers or any form of cheating will result in a disqualification.

Suspicous teams will be checked on Codtracker. If asked teams must submit videoproof of their gameplay.